CÁO PHÓ TANG LỄ

                    CÁO PHÓ      NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.      Thay mặt ban tổ chức tang lễ, Tỳ kheo Thích Đức Nhẫn hiệp đồng gia quyến Phật tử Nam -Nữ đạo... 

An Lạc Hạnh

Tăng Ni Phật Tử Bù Đăng Chào Xuân Di Lặc

Tăng Ni Phật Tử Bù Đăng Chào Xuân Di Lặc.   Xuân Lại Thêm Xuân – Vui Đón Tết Tâm An Lạc Hạnh. Phước Tăng Trưởng Phước – Trí Huệ Sanh Pháp Tánh Tuỳ Duyên.   Cuộc sống... 
06/01/2022