Chùa Vạn Sơn phát 100 phần quà 27/11/2023

Hạ Ngươn Trong Tiết Tháng Mười Tình Thầy Trao Tặng Người Người Ấm No.      Với tấm lòng nhân ái đó, sáng nay ngày 27/11/2023 nhằm ngày 15/10 ( Quý Mão ). Tại chùa Vạn Sơn xã Đăng Hà,... 

An Lạc Hạnh

Tăng Ni Phật Tử Bù Đăng Chào Xuân Di Lặc

Tăng Ni Phật Tử Bù Đăng Chào Xuân Di Lặc.   Xuân Lại Thêm Xuân – Vui Đón Tết Tâm An Lạc Hạnh. Phước Tăng Trưởng Phước – Trí Huệ Sanh Pháp Tánh Tuỳ Duyên.   Cuộc sống... 
06/01/2022