KINH DI GIÁO 16/12/2021

  KINH DI GIÁO (Đời Hậu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập vâng chiếu dịch;Việt-Dịch: HT Tâm Châu ) SẮC CHỈ CỦA VUA ĐƯỜNG THÁI TÔNG VỀ VIỆC THỰC HÀNH KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG Đức Như Lai xưa trước... 

Lòng tin là tài sản tối thượng 27/11/2021

          Một thời Thế Tôn trú ở Àlavi, tại trú xứ của Dạ xoa Alavakka. Rồi Dạ xoa đi đến và nói với Thế Tôn:   Này Sa môn, ta sẽ hỏi ông một câu. Nếu ông không trả lời ta được, ta sẽ... 

Pháp xuất gia trong Luận tạng Pali và Luận Tứ phần 26/11/2021

NSGN –  Xuất gia dù ở thời đại nào, không gian và thời gian nào đều là việc làm từ chính sự phát tâm với tâm nguyện hoài bão muốn trở về tu học trong giáo lý của Phật-đà, bước đầu đặt... 

Nội dung kinh phạm võng – 62 loại tà kiến 25/11/2021

Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã lôi kéo con người vào vòng sanh-tử khổ-đau của Luân-hồi. PHẠM-VÕNG... 

Quy Sơn Cảnh Sách 18/11/2021

QUY SƠN ĐẠI VIÊN THIỀN SƯ CẢNH SÁCH VĂN BÀI VĂN CẢNH SÁCH CỦA ĐẠI VIÊN THIỀN SƯ Ở NÚI QUY Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu 24 Chương – Văn: Cảnh – Sách, Quy – Sơn Chương 1: Đời người... 

Từ những trang kinh: Cho hết tài sản là hy hữu 17/11/2021

Từ những trang kinh: Cho hết tài sản là hy hữu   Ảnh minh họa GN – Một thời sau khi Phật nhập Niết-bàn không bao lâu, có một số đông Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão du hóa tại... 

Giới Luật – Thọ Mạng Của Phật Pháp 10/11/2021

Giới luật Phật giáo không dành riêng cho đối tượng nào nhưng hàng xuất gia là đối tượng bắt buộc phải học giới luật Phật giáo. Có thể nói rằng luật pháp ra đời là từ nhu cầu thực tế của... 

Majjhima Nikàya – (Tuần Lễ Thứ Nhất – Chánh Bản Dịch) 10/11/2021

Ðại Tạng Kinh Việt Nam KINH TRUNG BỘ Majjhima Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt | Mục lục Kinh Trung bộ | 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta) ————————- Như vầy tôi nghe. Một thời...