Chuyện kể Phật Giáo Miền Nam đất Việt..(tiếp theo) 24/12/2021

  PHẬT GIÁO GIÒNG LÂM TẾ Ở MIỀN NAM VÀ TỔ SIÊU BẠCH – NGUYÊN THIỀU (1648-1728)      Ngay sau khi Doãn Quốc Công Nguyễn Hoàng (1558 – 1613) vào trấn thủ đất Thuận Hóa, ông đã để ý đến việc... 

Chuyện kể Phật Giáo Miền Nam đất Việt.. 23/12/2021

  PHẬT GIÁO VÀ XỨ ĐÀNG TRONG. Nguyễn Kim làm quan dưới triều nhà Lê, nhà Mạc cướp ngôi Nguyễn Kim lánh qua Ai Lao, ở đây ông tập hợp binh lính giúp nhà Lê. Khi Nguyễn Kim mất, con rể là Trịnh Kiểm... 

KINH DI GIÁO 16/12/2021

  KINH DI GIÁO (Đời Hậu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập vâng chiếu dịch;Việt-Dịch: HT Tâm Châu ) SẮC CHỈ CỦA VUA ĐƯỜNG THÁI TÔNG VỀ VIỆC THỰC HÀNH KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG Đức Như Lai xưa trước... 

Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu 14/12/2021

Thiền sư Linh Hựu (Quy Sơn) (771 – 853) Sư họ Triệu, quê ở Trường Khê, Phước Châu. Năm 15 tuổi, Sư từ thân xuất gia theo luật sư Pháp Thường ở chùa Kiến Thiện tại bản quận thế phát. Sau, Sư... 

Nếu có 5 đức tính này thì người tu ở đâu cũng được thương kính 08/12/2021

GNO – Thực tế hiện nay, một số Tỷ-kheo trẻ cũng khá vất vả trong việc tìm cho mình một trụ xứ để nương tựa tu học. Thực trạng này hẵn có nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết mỗi chúng ta... 

Thực hành tứ niệm xứ, thiết lập chánh niệm thường trực. 08/12/2021

Thực hành tứ niệm xứ, thiết lập chánh niệm thường trực. Nhờ niệm liên tục, tâm gắn chặt với các đề mục của tứ niệm xứ mà định phát sinh. Một thời Phật du hóa tại A-la-bệ Già-la, trong Hòa... 

Trích: Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phẩm Tựa Tổng khởi Phận) 30/11/2021

Trích: Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phẩm Tựa Tổng khởi Phận) Nhà Hậu Hán, Ca-Diếp-Ma-Đằng  và Trúc-Pháp-Lan cùng dịch Chánh Văn: Thế Tôn thành đạo dĩ, tác thị tư duy, ly dục tịch tĩnh, thị tối vi thắng,... 

Người xuất gia trẻ được dạy như thế nào? 27/11/2021

GN: – Người xuất gia trẻ được dạy như thế nào? Có phải chỉ cần thuộc hai thời công phu, bốn quyển luật và một ít giáo lý căn bản? Lớp gia giáo học oai nghi thiền môn cho các chú điệu tại... 

Lòng tin là tài sản tối thượng 27/11/2021

          Một thời Thế Tôn trú ở Àlavi, tại trú xứ của Dạ xoa Alavakka. Rồi Dạ xoa đi đến và nói với Thế Tôn:   Này Sa môn, ta sẽ hỏi ông một câu. Nếu ông không trả lời ta được, ta sẽ...